Przeskocz do treści

Rehabilitacja i fizjoterapia

Rehabilitacja to szereg złożonych działań dla osób nie do końca sprawnych fizycznie lub psychicznie. Mają one za zadanie osiągnięcie przez te osoby całkowitej lub maksymalnie wysokiej sprawności fizycznej i psychicznej oraz umożliwienie im wykonywania pracy oraz brania pełnego udziału w życiu społecznym. Takie działania są najczęściej stosowane po przebytych przez pacjenta chorobach, urazach lub operacjach układu ruchowego.

Odróżnienie często mylonych pojęć

Rehabilitacja to szeroki proces leczenia schorzeń narządów ruchu. Celem szeroko pojętych zabiegów rehabilitacyjnych jest poprawienie funkcjonowania pacjenta w jego życiu codziennym.

Fizjoterapia to po prostu rehabilitacja ruchowa, która jest bardziej złożonym postępowaniem realizowanym w celu osiągnięcia sprawności fizycznej. Zabiegi fizjoterapeutyczne dysponują szerokim wachlarzem działań takich jak masaże, treningi itp.

Fizykoterapia to zbiór technik zaliczających się do fizjoterapii, które to opierają się na bodźcach mających wpływ na organizm człowieka. Są to m.in. laser, temperatura, pole magnetyczne oraz elektryczne. Do zabiegów fizykoterapeutycznych zaliczyć można więc laseroterapię, elektroterapię, krioterapię itp.

Aspekty fizjoterapii

Do głównych zadań zabiegów fizjoterapeutycznych należą: badanie pacjenta, wywiad oraz dokładna ocena jego stanu funkcjonowania, pomiary długości ciała, zakresów ruchu poszczególnych stawów, siła mięśni itp.

Fizjoterapię można podzielić na kilka działów:

  • Kinezyterapia - jest działem wykorzystującym ruch jako główny środek leczniczy. Tutaj należy przypisać wszystkie ćwiczenia fizyczne, stymulujące działanie organizmu ludzkiego. Kinezyterapia miejscowa oddziałuje przede wszystkim na chorym narządzie układu ruchu i ma na celu przywrócenie jego funkcji. Kinezyterapia ogólna ma za zadanie rozrost siły mięśniowej oraz zwiększenie wydolności fizycznej całego organizmu.
  • Fizykoterapia - to dział opierający się oddziaływaniu czynnikami fizycznymi, które pobudzają w organizmie określone bodźce, które skutkują pożądanymi reakcjami. Zabiegi fizykoterapeutyczne mają za zadanie usunięcie objawów lub zahamowanie rozwoju choroby.
  • Masaż leczniczy - to dział będący zarazem jedną z najstarszych technik w dziedzinie terapii. Wykorzystuje ona specjalny ucisk na tkanki organizmu, ale także wibracje lub przepływ wody. Jedną z jego zalet jest możliwość oceny tkanek masowanych. Przyspiesza również obieg krwi w organizmie, co z kolei wpływa na lepszą regenerację skóry oraz  pobudza mięśnie do efektywniejszej pracy.